2012/075


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisný zásah MF zariadenie
Hodnota objednaného plnenia:46,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.04.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Impromat Slov s. r. o.
Sídlo:Koceľova 9
Bratislava
821 08
IČO:31331785
DIČ:2020325989

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu