2012/069


Detail objednávky

Predmet objednávky:Deratizačný zásah, budova na Nám. SNP 28
Hodnota objednaného plnenia:180,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.04.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ATAK, Kolár Dušan
Sídlo:Belinského 5
Bratislava
851 01
IČO:37220659
DIČ:1025531694

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu