2012/065


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie: Odborná správa dokumentov,nová metodika v oblasti správy registratúry, nový výnos o štandardoch pre elektronické systémy správy registratúry účinný od 01.02.2012 ( pre 2 zamestnancov)
Hodnota objednaného plnenia:60,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.04.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Anna Čunderlíková, vzdelávacia agentúra Zvolen
Sídlo:J. Kozačeka
2115/12
960 01 Zvolen
IČO:43984924
DIČ:1045423896

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing.Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu