2012/056


Detail objednávky

Predmet objednávky:Revízie vyhradených technických zariadený
(plynovej kotolne)
Hodnota objednaného plnenia:1 152,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ZUKA - mont, s. r. o.
Sídlo:A. Gwerkovej 31
Bratislava 5
851 04
IČO:35930080
DIČ:2021994953

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu