2012/052


Detail objednávky

Predmet objednávky:Spony so MF zariadenia
Hodnota objednaného plnenia:42,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:26.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Impromat
Sídlo:Koceľova 9
Bratislava
821 08
IČO:31331785
DIČ:2020325989

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riadiateľ správy