2012/044


Detail objednávky

Predmet objednávky:Obed pre zahraničnú delegáciu (5 osôb)
Hodnota objednaného plnenia:88,95 €
Dátum vyhotovenia objednávky:12.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hotel Falkensteiner Bratislava
Sídlo:Pilárikova 5
8141 03 Bratislava
IČO:44428901
DIČ:2147483647

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy