2012/041


Detail objednávky

Predmet objednávky:Strava, relaxačné služby, ubytovanie vodičov počas návštevy zahraničnej delegácie
Hodnota objednaného plnenia:192,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky:12.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Justičná akadémia SR - Detašované pracovisko v Omšení
Sídlo:Suvorovova 5/C
902 01 Pezinok
IČO:37851624
DIČ:2021887967

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy