2012/038


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisný zásah - MF zariadenie
Hodnota objednaného plnenia:82,26 €
Dátum vyhotovenia objednávky:07.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Impromat
Sídlo:Koceľova 9
821 08
Bratislava
IČO:31331785
DIČ:2020325989

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy