2012/031


Detail objednávky

Predmet objednávky:ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia:1 066,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:01.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hotel Falkensteiner Bratislava
Sídlo:Pilárikova ul. 5
811 03 Bratislava
IČO:44428901
DIČ:2147483647

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy