2012/030


Detail objednávky

Predmet objednávky:úradné tlmočenie
Hodnota objednaného plnenia:434,92 €
Dátum vyhotovenia objednávky:01.03.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mgr. Eli Vanyova Kanova
Sídlo:Panenská 34
811 03 Bratislava
IČO:43510051
DIČ:1077328703

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy