2012/029


Detail objednávky

Predmet objednávky:ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia:229,87 €
Dátum vyhotovenia objednávky:28.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ing. Ľubomír Marko - SMF, Hotel Praha
Sídlo:17. novembra 7
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:11859296
DIČ:1020339507

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy