2012/023


Detail objednávky

Predmet objednávky:S T O R N O V A N Á
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:0
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:
Funkcia: