2012/020


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie-seminár:Aktuálne novely zákona o verejnom obstarávaní a ich aplikácie do praxe
Hodnota objednaného plnenia:49,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu