2012/019


Detail objednávky

Predmet objednávky:vypracovanie výpočtu poplatkov za znečistenie ovzdušia za rok 2011
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ing. Stanislav Ševčík
Sídlo:Moravská ul. 1
831 04 Bratislava
IČO:11891521
DIČ:1025112792

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Miroslav Líška
Funkcia:správa majetku SR