2012/018


Detail objednávky

Predmet objednávky:dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
Hodnota objednaného plnenia:131,17 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:J&J Csonga s.r.o.
Sídlo:Michal na Ostrove 26
IČO:44251858
DIČ:2022633613

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Miroslav Líška
Funkcia:správa majetku NSSR