2012/017


Detail objednávky

Predmet objednávky:Pravny system
Hodnota objednaného plnenia:547,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:S-epi zilina
Sídlo:M.razusa 23A/8336 zilina
IČO:36014991
DIČ:2020100665

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:kaffka jozef
Funkcia:riaditel