2012/016


Detail objednávky

Predmet objednávky:verejna sprava -rocny pristup
Hodnota objednaného plnenia:71,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:S-epi s r.o.
Sídlo:M.razusa 23/A 8336 Zilina
IČO:36014991
DIČ:2020100665

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:kaffka jozef
Funkcia:riaditel spravy sudu