2012/014


Detail objednávky

Predmet objednávky:preklad dokumentu
Hodnota objednaného plnenia:65,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.02.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mgr. Roman Gajdoš
Sídlo:Košťova 4
040 01 Košice
IČO:40791335
DIČ:1049426290

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy