4Sžso/5/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.03.2012 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
ITIMEX a.s.
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava