2 Urto 9/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.12.2016 14:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Anton Toľog
§ 11 ods. 1 písm. a/ č. 183/11 Z.z. rozhodnutie Trestného súdu Birmingham