2 Tost 6/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.02.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr.M.H., § 225/1,5 Tr.zák.