2 Tost 39/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 06.12.2012 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
ml. V.N. a spol., §13/1, § 20, § 144/1,2f/ Tr. zák.