2 Tost 29/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.09.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Peter Hluch, § 296 Tr. zák. a iné