2 Tost 27/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.08.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.V., § 144 ods. 1, 2 písm. f/ Tr. zák.