2 Tost 19/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.05.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. arch.D.F., § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.