2 Tost 18/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.06.2015 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D.K., § 336/1 Tr. zák.