2 Tost 14/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 05.05.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Jozef Jakubík a spol., § 277a/1,2c,3a Tr.zák.