2 Tost 12/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 06.04.2017 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Rudolf Steigauf,
§ 422 ods. 1 Tr. zák. a iné