2 To 9/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.05.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Miroslav Gardoš, PhD. a spol.,pre § 250 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v znení zákona č. 248/1994 Z. z. a iné