2 To 9/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.07.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Z. R. a spol., § 225 ods. 1, 2, 5 Tr. zák. a iné