2 To 8/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.12.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J.M. a spol., § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.