2 To 7/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.03.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P. V. a spol., § 158 ods. 1 písm. c/ Tr. zák. a iné