2 To 6/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Zita Riedlmajerová a spol., § 225/1,4a,c Tr.zák.