2 To 6/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.04.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. S.S. a spol., § 333/1,2b,3 Tr. zák.