2 To 6/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.12.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. T. R., § 333/1 Tr. zák.