2 To 6/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.03.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.M., § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné