2 To 6/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.02.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
MVDr. M.K., § 329/1,2