2 To 5/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Dušan Klvaňa, § 329/1,2 Tr. zák.