2 To 5/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P.S., § 144 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné