2 To 5/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. T. A. a spol., § 326 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. a iné