2 To 4/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.11.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. I.M., § 9/2, § 250 ods. 1, 4 Tr. zák. a iné