2 To 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. Š. a spol.,§ 250 ods. 1, 5 Tr. zák. a iné