2 To 3/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.02.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Branislav Adamčo a spol, § 296 Tr. zák. a iné