2 To 3/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.04.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. O., § 333/1,2b Tr.zák.