2 To 3/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Z.K., § 250 ods. 1,4 Tr. zák. a iné