2 To 3/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. N., § 250 ods. 1,5, § 118 ods. 1 Tr. zák.