2 To 2/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.01.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľudovít Chropovský, Janette Untermajerová
§ 20 k § 333 ods. 1 Tr. zák.
ZRUŠENÉ