2 To 2/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P.P., §161/1,3 b Tr. zák. úč. do 1.1.2006