2 To 2/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.06.2014 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L.P., § 326/1a, 2a Tr. zák. a iné