2 To 2/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.04.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. A.B., § 333 ods. 1, 2 písm. b/ Tr. zák.